aquaimpex
Nabídka produktů » Šachty » Čerpací šachty
Čerpací šachty


Použití:

Čerpací šachty jsou určeny pro čerpání odpadních a dešťových vod, nebo jiných kapalin.
Čerpané odpadní vody a kaly jsou bez abrazivních látek, písku a neobsahují textilie, nebo vláknité látky. Specifická hmotnost je do 1050 kg/m3, teplota do 20 oC, pH 6 až 8. Čerpací šachty se nejčastěji používají pro překonání spádu v kanalizaci, jako odvodnění staveb ve stavebnictví, pro závlahy apod. Šachty jsou rozděleny podle způsobu osazení (v zeleném pásu, v komunikaci), počtu čerpadel (jedno, dvě), typu čerpadel (řezací, kalové) a výtlačného potrubí (tlakové, gravitační).

Popis funkce:

Voda gravitačně natéká do akumulačního prostoru čerpací šachty, odkud je periodicky čerpána – nejčastěji v závislosti na výšce hladiny. Čerpadla jsou spínána pomocí plováku, pro minimální a maximální hladinu. V případě nefunkčnosti čerpadel se zapne druhý plovák (havarijní hladina), který podnět k signalizaci (akustická, nebo optická). Čerpací šachty jsou vyrobeny z polypropylenových desek, z homogenního materiálu.

Jsou určeny pro osazení:

a) do zeleného pásu – samonosné provedení (šachta se postupně plní vodou a obsypává tříděnou zeminou, nebo kamennou drtí

b) pod komunikaci – nesamonosné provedení, pro obetonování (šachta se postupně plní vodou a obetonovává zvenku).

Čerpací šachty jsou standardně vybaveny plastovým víkem. Mohou být opatřeny různými průměry vtoků a odtoků. Jsou vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0905.

Vybavení šachet

Čerpací šachty jsou individuálně vybaveny podle konkrétních požadavků čerpadly kalovými, nebo čerpadly s řezacím zařízením. Čerpadla jsou dodávány od výrobců SIGMA, nebo KSB. Pro jednodušší obsluhu jsou tyto čerpadla většinou vybaveny spouštěcím zařízením (vodící ocelové lana, nebo tyče). Uvnitř čerpacích šachet je plastový, nebo hliníkový žebřík, 2 – 3 ks spínacích plováků, plastové potrubí, včetně zpětné klapky a kulového ventilu.

Objednávka

Objednávka by měla obsahovat: rozměry (výška a průměr) šachty, způsob osazení v terénu, průměry a výšky vtoku a odtoku, počet a typ čerpadel, případně vybavení šachty - počet plováků, žebřík, el. rozvaděč apod.
 


Základní rozměry čerpacích šachet

Průměr
Výška
min. výška vtoku
Provedení
800 mm
1500, 2000, 2500, 3000 mm
500 mm
samonosné, pro obet.
1000 mm
1500, 2000, 2500, 3000 mm
500 mm
samonosné, pro obet.
1500 mm
1500, 2000, 2500, 3000 mm
500 mm
pro obetonování
2000 mm
1500, 2000, 2500, 3000 mm
500 mm
pro obetonování

Čerpadla
Výkon
Proud (V)
Q (l/s)
H (m)
Typ
Sigma 40 GFZU
1,1 kW
380
2,7
11,2
řezací
Sigma 50 GFZU
1,1 kW
220, 380
3,0
15,0
řezací
Sigma 50 GFZU
1,1 kW
220, 380
3,0
8,0
kalové
KSB Amaporter S 545 SE
1,9 kW
220
2,0
12,0
řezací
KSB Amaporter S 545 ND
2,1 kW
380
3,5
10,0
řezací
KSB Amaporter 500
1,8 kW
220, 380
4,0
9,0
kalové
KSB Amaporter 600
1,8 kW
220, 380
4,0
7,0
kalové

Čerpací šachta s jedním čerpadlem

Čerpací šachta se dvěma čerpadly

Čerpací šachta - samonosná
(osazení v zeleném pásu, bez HPV)

Čerpací šachta - pro obetonování
(osazení v komunikaci,
s vysokou hladinou HPV)