aquaimpex
Nabídka produktů » Čistírny odpadních vod » Aktivační balené čističky BC
BALENÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Použití

Typová řada BC je dalším typem aktivačních čistíren. Nová řada využívá nejnovějších poznatků v oblasti čištění odpadních vod a zkušeností z praxe získané několikaletou aktivní prací. Tyto čistírny jsou určeny pro likvidaci malých izolovaných zdrojů odpadních vod jako např. satelitní městečka, horské hotely, campy, motely, benzínové čerpací stanice, malé průmyslové provozovny. Čistírny typu BC jsou nabízeny ve standardech 35, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 až 450 ekvivalent obyvatel (EO). Pro konkrétní řešení je možné kapacitu čistírny opravit podle požadavků. Pro větší zdroje znečištění je možné dodat čistírny větší kapacity.

Proces čištění

Čištění odpadní vody probíhá na základě biologického procesu. Základem procesu je životní proces biomasy, kterou představuje aktivovaný biologický kal. To je směs mikroorganismů, které ke svému životu potřebují a zpracovávají látky obsažené v odpadní vodě. Biologický reaktor v sobě sdružuje tři základní procesy:

1.Denitrifikační část

Denitrifikace je opakem nitrifikace a znamená redukci dusičnanů a dusitanů oxidované formy dusíku přítomné v odpadní vodě na dusík nebo kysličníky dusíku. Denitrifikaci mohou provádět rody bakterií jako Micrococcus, Chromobacterium, Denitrobacillus aj.

2.Aktivační-nitrifikační část

V oxických podmínkách (koncentrace rozpuštěného kyslíku 2,5 až 4,0 mg O2/l) je organické znečištění obsažené v odpadních vodách biochemicky syntetizováno na biomasu - aktivovaný kal a amoniakální forma dusíku je oxidována na dusitany a dusičnany.

3.Dosazovací prostor

V čistícím procesu nejsou užity žádné přídavné chemikálie. Oddělování aktivovaného kalu od vyčištěné vody probíhá ve zvláštní sekci - dosazovací vestavbě. Vyčištěná voda odtéká přepadem a aktivovaný kal je vracen na začátek čistícího procesu.

Režim čištění dosahuje vynikajících parametrů kvality vody se současnou aerobní stabilizací jednotného aktivačního kalu.

Popis provedení

Bioreaktor je nádrž dělená vnitřními vestavbami na určené prostory, které jsou vzájemně hydraulicky propojeny. V těchto prostorách jsou umístěny mechanické předčištění, lapáky písku, denitrifikace, nitrifikace a dosazovák.
Před vstupem do předřazené denitrifikační sekce se nejprve z odpadní vody odstraní větší mechanické nečistoty, k tomu slouží u malých jednotek nátokové koše nebo ručně stírané česle. Takto mechanicky předčištěné odpadní voda vstupuje do předřazené denitrifikační části, zde se při smísení s recirkulovaným aktivovaným kalem startují první čistírenské pochody a procesy v odpadní vodě. Dále je čištěná odpadní voda společně s aktivovaným kalem vedena do sekce nitrifikační - provzdušňované. Zde probíhají v odpadní vodě další typy procesů, kterými se z odpadní vody odstraňují znečišťující materiály. V dosazovací části dojde k oddělení vyčištěné vody a aktivovaného kalu. Voda se odvádí, kal se vrací do systému.
Čistírny odpadních vod v kapacitách do 300 E.O. jsou dodávány jako hotové výrobky - plastové či nerezové nádrže s vestavěnou vnitřní technologickou částí, větší kapacity jsou dodávány jako klasické stavby s technologickou vestavbou.
Při rekonstrukcích čistíren odpadních vod je využíváno stávajících nádrží, případně jsou modernizovány periférie čistírny. Při čištění průmyslových odpadních vod se individuálně řeší velikost aktivačních nádrží, případně chemický stupeň předčištění (odpadní vody z textilního průmyslu, …).

Schéma domovní čistírny BCLegenda
1. nátok, 2. nátokový koš nebo česle, 3. denitrifikační prostor, 4. přepážka, 5. nitrifikační(aktivační) prostor, 6. dosazovací objekt, 7. odtokový žlab, 8. odtok, 9. recirkulace kalu, 10. provzdušňování vzduchem

Technologické schémaBalené ČOV
BC 35
BC 50
BC 75
BC 100
BC 150
počet připojených osob
EO
35
50
75
100
150
zatížení BSK5
kg/den
2,1
3
4,5
6
9
množ. odp. vody
m3/den
7
10
15
20
30
příkon
kW
1,1
1,1
1,5
1,5
3
celková hmotnost
kg
850
1000
1200
1500
2400
výška nátoku
A
m
1,8
2,3
2,3
2,3
2,3
výška odtoku
B
m
1,3
1,7
1,7
1,7
1,7
rozměr
DxŠxV
m
4x2,16x2,08
4x2,16x2,58
5x2,16x2,58
6,5x2,16x2,58
5x2,16x2,58
počet kontejnerů
D
m
1
1
1
2
2

Balené ČOV
BC 200
BC 250
BC 300
BC 350
BC 400
počet připojených osob
EO
200
250
300
350
400
zatížení BSK5
kg/den
12
15
18
21
24
množ. odp. vody
m3/den
40
50
60
70
80
příkon
kW
3
3
3
3
3
celková hmotnost
kg
3000
3800
4000
4500
5000
výška nátoku
A
m
2,3
2,3
2,3
2,3
2,8
výška odtoku
B
m
1,7
1,7
1,7
1,7
2,3
rozměr
DxŠxV
m
6,5x2,16x2,58
5,5x2,16x2,58
6x2,16x2,58
6,5x2,16x2,58
6,5x2,16x3,08
počet kontejnerů
D
m
2
3
3
3
3

Balené ČOV

BC 450
počet připojených osob EO 450
zatížení BSK5 kg/den 27
množ. odp. vody m3/den 90
příkon kW 4,4
celková hmotnost kg 5500
výška nátoku A m 2,8
výška odtoku B m 2,3
rozměr DxŠxV m 7x2,16x3,08
počet kontejnerů D m 3