aquaimpex
Nabídka produktů » Čistírny odpadních vod » Aktivační domovní čističky DC
Použití

Zařízení se používá pro čištění splaškových odpadních vod z malých zdrojů, jako jsou rodinné domky, chaty, chalupy a podobné objekty, které nemají přímé napojení na kanalizační svod v místě bydliště. Čistí odpadní vodu, která vzniká provozem všech běžně používaných zařízení takovýchto domácností: WC, koupelny, umývadla, myčky, pračky, prádelny a jiné. Domovní čistírny (označení DC) jsou vyráběny v rozmezí zatížení 2 až 25 osob.

Princip biologického čištění

Čištění odpadní vody domovní čistírnou DC probíhá na základě biologického procesu. Základem procesu je životní proces biomasy, kterou představuje aktivovaný biologický kal. To je směs mikroorganismů, které ke svému životu potřebují a zpracovávají látky obsažené v odpadní vodě. V průběhu čistícího procesu dochází k žádoucím vedlejším jevům, k odstraňování amoniaku z vody (nitrifikační proces) a k odstraňování dusičnanů (denitrifikační proces). Vyčištěná voda je od aktivovaného kalu separována a odtéká přepadem mimo reaktor, aktivovaný kal je vracen na začátek čistícího procesu. Při startování biologického reaktoru se používá aktivovaný kal z fungující čistírny odpadních vod a čistícím procesem dochází k množení mikroorganismů a tím k narůstání množství aktivovaného kalu. Množství kalu je udržováno na optimální hladině a přebytečný kal je z reaktoru odčerpáván. V tomto procesu čištění nejsou použity žádné chemické látky.

Popis provedení

Reaktor čistírny odpadních vod DC je složen z válcové plastové nádrže v ní osazené kuželové dosazovací-separační vestavbě a rozvodné soustavy vzduchu včetně vzduchového kompresoru (dmychadla). Dosazovací vestavba rozděluje rektor na dvě sekce: nátokovou (aktivační, denitrifikační) a odtokovou (dosazovací). Odpadní voda přitéká do aktivační sekce přes nátokový koš, kde se zachytí větší nečistoty. Poté se mísí s aktivovaným kalem, kde na látky obsažené v odpadní vodě působí v kalu přítomné mikroorganismy a startují se čistící procesy. V dosazováku se voda od kalu oddělí a přepadem odtéká a kal je mamutkovým čerpadlem vracen do první sekce.

Schéma domovní čistírny DC


Tabulka základních hodnot

Domovní ČOV
DC 4
DC 8
DC 12
DC 18
DC 25
počet připojených osob
EO
2-5
6-10
11-14
15-22
23-26
zatížení BSK5
kg/den
0,12-0,30
0,36-0,60
0,66-0,84
0,90-1,32
1,38-1,56
množ. odp. vody
m3/den
0,4-1,0
1,0-2,0
1,0-2,8
2,2-4,4
2,2-5,2
příkon
W
90
135
200
370
550
celková hmotnost
kg
200
350
350
500
500
výška nátoku
A
mm
1,62
1,72
1,72
2,12
2,12
výška odtoku
B
mm
1,32
1,42
1,42
1,82
1,82
výška nádrže
C
mm
1,52
1,62
1,62
2,02
2,02
průměr nádrže
D
mm
1,6
2,1
2,1
2,3
2,3

Osazení do terénu

Při montáži domovní čistírny je třeba dodržet několik základních pravidel, která jsou důležitá k bezchybnému provozu čistírny a k zabránění provoznímu poškození v důsledku chybné instalace.
  • Čistírnu je možné umístit do sklepního prostoru budov, nebo pod povrchem terénu např. na zahradě domu. Při umístění je nutné dodržet gravitační spád nátoku a odtoku. Pokud je nátok na ČOV ve velké hloubce, je nutné použít plastový nástavec a čistírnu osadit hlouběji. Umístění v terénu je omezeno výškou hladiny spodní vody; je-li příliš vysoká může čistírnu poškodit. V tomto případě je nutná konzultace s výrobcem. Dno se vybetonuje do roviny bez ostrých výstupků. Na připravenou podkladní desku se usadí čistírna a patka se zpevní prstencem
  • Pro vlastní osazení ČOV je třeba vyhloubit výkop. Poté se čistírna začne napouštět vodou a současně obsypávat jemným materiálem (pískem, zeminou).
  • Napojí se nátok a odtok. Připojí se vzduchový přívod od dmychadla. Dmychadlo musí být instalován na místě, kde není vystaven vlivu počasí. Je možné ho umístit do sklepních prostorů a vzduch přivést k čistírně hadicí, či osadit ho do nástavce ČOV. Maximální délka hadice je 12-15m.

Z bezpečnostních důvodů je nutné zakrýt pracovní prostor reaktoru víkem. Toto víko musí být odnímatelné, protože je třeba občas kontrolovat funkci ČOV a provádět údržbu. Víko lze osadit bezpečnostním uzavíráním.