aquaimpex
Nabídka produktů » Nádrže » Nadzemní nádrže
Nadzemní nádrže

PLASTOVÉ NÁDRŽE HRANATÉ: NADZEMNÍ

Skladovací nádrže nadzemní jsou určené ke skladování různých kapalin, agresivních látek a chemikálií, odpadních vod a fekálií, granulátů a produktů pro potravinářské účely. Nádrže je možno vyrobit jako zdravotně nezávadné umožňující styk s potravinami.
Nadzemní nádrže jsou vyrobeny z konstrukčních desek z integrálního polypropylenu a jsou určené pro osazení na podlahu, v úrovni terénu. Jsou standardně vybaveny plastovým víkem. Mohou být opatřeny technologickými přepážkami, případně různými otvory pro napojení potrubí, nátrubky, vypouštěcími ventily apod. doplňky. výpustnými Jsou vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0905.

Plastové nádrže hranaté - nadzemní samonosné (opásané železnými rámy)

Označení
Čistý
objem
m3
Rozměry
Hmotnost
kg
délka L
šířka B
výška H
mm
mm
mm
HNS 111
0,84
1160
1000
1100
160
HNS 112
1,68
1160
1000
2100
320
HNS 211
1,68
2160
1000
1100
270
HNS 212
3,36
2160
1000
2100
570
HNS 312
5,04
3160
1000
2100
770
HNS 222
7,36
2160
2000
2100
890
HNS 322
11,04
3160
2000
2100
1120
HNS 422
14,72
4160
2000
2100
1370

Plastové nádrže hranaté - nadzemní samonosné (bez železných rámů)

Označení
Čistý
objem
m3
Rozměry
Hmotnost
kg
délka L
šířka B
výška H
mm
mm
mm
HNS 0,18
180
800
500
500
36
HNS 0,55
550
1000
600
1000
55
HNS 0,75
750
1000
800
1000
63
HNS 0,92
920
1000
1000
1000
82

Nádrže jsou odzkoušeny a schváleny státní zkušebnou TZÚS Praha .

Výhody:
 • nízká hmotnost
 • vysoká chemická odolnost
 • individuální rozměry dle potřeby
 • dlouhá životnost
 • 100 % těsnost
 • jednoduchá montáž a údržba
PLASTOVÉ NÁDRŽE VÁLCOVÉ: NADZEMNÍ - s víkem

Nádrže válcové jsou uzavřené nádrže zhotoveny z polypropylenu. Jsou vyrobeny jako jeden celek, technologií svařování. Osazení se provádí vždy na podkladní betonovou desku s min. rovinatostí +/- 5 mm v obou směrech. V případě nutnosti větších objemů, lze nádrže vzájemně propojit do sestavy více nádrží.
Nadzemní válcové nádrže jsou navrženy k osazení nad terén, volně stojící. Síla stěn je vypočtena pro hustotu kapaliny 1000 kg/m3 (voda). V případě použití nádrží pro kapaliny, nebo pro chemikálie s větší hustotou, je nutné toto použití konzultovat s výrobcem (musí se přepočítat zda je standardní tloušťka stěn postačující). Jsou vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0906. Nádrže jsou odzkoušeny a schváleny státní zkušebnou TZÚS Praha.

Nádrže válcové - nadzemní samonosné (menší objemy)

Označení
Objem (l)
Rozměry
Hmotnost
kg
průměr nádrže
výška
mm
mm
VNS - 0,3
280
600
1000
20
VNS - 0,6
600
800
1200
35
VNS - 0,8
780
1000
1000
45
VNS - 1,2
1170
1000
1500
55

Nádrže válcové - nadzemní, samonosné (větší objemy)

Označení
Objem (m3)
Rozměry
Hmotnost
kg
průměr nádrže
výška
mm
mm
VNS - 2,3
2,26
1400
1540
120
VNS - 3,0
2,96
1600
1540
140
VNS - 3,5
3,46
1500
2040
150
VNS - 4,0
3,94
1600
2040
160
VNS - 5,0
5,00
1800
2040
200
VNS - 6,2
6,18
2000
2040
230
VNS - 7,2
7,15
2150
2040
250
VNS - 8,0
7,84
2250
2040
270
VNS - 9,0
8,93
2400
2040
300
  VNS - 10,0
9,64
2250
2500
300

Válcové nádrže nadzemní lze na požádání vybavit:
 • technologickými nátrubky s přírubami (nebo závity), hrdly, výpustnými ventily, přepážkami, armaturami, stavoznaky, montážním vstupním otvorem ve víku nádrže, vyztuženími pro umístění míchadel apod.
 • nádrže mohou mít šikmé nebo kuželové dno a mohou mít nohy (počet a výška je volitelná).
Výhody:
 • nízká hmotnost
 • vysoká chemická odolnost
 • individuální rozměry dle potřeby
 • dlouhá životnost 
 • 100 % těsnost 
 • jednoduchá montáž a údržba